Skolesocialrådgiveren

Jeg hedder Pernille Rasmussen og er familierådgiver i Hvidovre kommune. Jeg er tilknyttet Holmegårdsskolen som den faste skolesocialrådgiver. Jeg er her på skolen, for at kunne deltage i det forebyggende arbejde i forhold til børn og unges sociale problemer og for, at der kan ydes en tidlig indsats. Jeg deltager hver måned i de tværfaglige netværksmøder på skolen.

Jeg træffes onsdage mellem 9 - 12 eller efter aftale på mit kontor, som jeg deler med sundhedsplejersken. Jeg kan også kontaktes på skoleintra eller på direkte telefon: 3639 3221 (i telefontiden). Desuden kan jeg kontaktes på min mobiltelefon om onsdagen: 4171 5626.

Hvad kan man bruge skolesocialrådgiveren til?

For barnet/den unge:

Som barn eller ung kan du henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du har et problem eller en bekymring derhjemme eller i skolen, som du har behov for at tale med en voksen om, og som du ikke vil eller har svært ved at få talt med dine forældre om. Det kan dreje som om alt fra skoletræthed til problemer i forhold til dine forældre, venner eller kæreste.

For forældre:

Som forælder er du velkommen til at henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du oplever problemer eller bekymringer vedrørende dit barn eller har andre problemer, som du ikke ved hvordan du skal løse. Du kan henvende dig til mig til en uforpligtende snak og få råd- og vejledning om, hvordan du kommer videre, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe dine eller jeres problemer.

For lærere og øvrigt personale:

Som lærer kan du henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du har behov for at drøfte, hvad du skal gøre, når der er bekymring for en elev. Måske har du behov for at drøfte, om du skal underrette kommunen eller måske ønsker du som lærer, at skolesocialrådgiveren deltager i et møde med eleven og/eller forældrene. Der skal altid drøftes anonymt i forhold til den unge eller forældrene medmindre du har fået samtykke fra de pågældende.

Godt at vide:

Skolesocialrådgiveren har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger, medmindre de er så alvorlige, at der er behov for at andre myndigheder kontaktes. Hvis det drejer sig om problemer i skolen, vil både lærere og andet relevant skolepersonale selvfølgelig kunne inddrages, så det sikres, at der gives den bedst mulige og hurtige hjælp.

Så tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har behov for det.

Med venlig hilsen

Pernille Rasmussen

Familierådgiver/Skolesocialrådgiver