Sådan er vi

Holmegårdsskolen blev indviet den 1. april 1940 og er således én af Hvidovre Kommunes ældste skoler. Selvom bygningerne er af ældre dato, rummer de mange gode faciliteter. Alle klasser har egen hjemklasse. Vi råder over en stor sportshal og en gymnastiksal. Vi har gode store faglokaler til science, musik, billedkunst, sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. Vi har et stort og velfungerende Pædagogisk LæringsCenter (skolebibliotek), og vi har en dejlig aula, hvor vi kan mødes til fællesarrangementer og se teater- eller musikforestillinger.
Fra foråret 2017 vil alle elever i 1. - 3. årgang have en iPad og 4. - 9. årgang en Chromebook, derudover har vi Interactive WhiteBoards  i alle klasselokaler, på PLC og i de fleste faglokaler.

Og så synes vi selv, vi har rigtig gode aktivitetsmuligheder i skolegården. 

Holmegårdsskolen har ca. 590 elever. Vi lægger vægt på, at dagligdagen forløber i trygge og overskuelige rammer. Et tæt skole-hjemsamarbejde gør, at vi stort set alle kender hinanden - og det er vi glade for. Skolen er organiseret som en afdelingsopdelt skole, med en afdeling 1 for 0.-5. årgang og en afdeling 2 for 6.-9. årgang.

Vi har en fast struktur ift. afholdelse af elevsamtaler, og disse samtaler følges op af en elevplan.
Alle lærterteams anvender SPU-modellen (Systemanalyse af Pædagogiske Udfordringer) i deres arbejde med eleverne. Modellen anvendes til at analysere og reflektere over den sammenhæng og de relationer, den enkelte elev indgår i, for derigennem at kunne håndtere de udfordringer, der gælder i forbindelse med læring, adfærd, trivsel og faglighed.
Derudover anvender vi Rasmus Alenkærs IKON-model og alle medarbejdere er uddannet i klasseledelse og relationskompetence

Alle folkeskoler er underlagt et fælles sæt love, cirkulærer og bekendtgørelser. Folkeskoleloven lægger imidlertid også op til, at den enkelte skole kan udvikle sin egen profil. Skolernes rammer er således ens, men måden at fylde rammerne ud på er forskellig fra skole til skole. 

Vi har udarbejdet en målsætning for vores arbejde, som under overskriften "På Holmegårdsskolen er elever, forældre, lærere og ledelse ansvarlige over for fællesskabet og de fælles opgaver" beskriver i hvilken retning, skolen skal arbejde. 

Du kan se vores værdi- og arbejdsgrundlag og i det hele taget få mange flere oplysninger her på Skoleporten.

Med venlig hilsen
 
Holmegårdsskolen