Ekstraordinær frihed fra skolegang

Skolen og forældrene har en fælles interesse i, at eleverne opdrages til at føle ansvar for skolens og eget arbejde. Derfor bør man som forælder altid nøje overveje anmodninger om ekstraordinær frihed.
 
Ved afholdelse af ekstraordinær frihed er det forældrenes ansvar at følge op på, hvilke lektier der har været for deres barn, i den periode fraværet har været gældende.
 
Tilladelsen til at holde fri i enkelte timer eller en hel dag gives af kontaktlærerne.

Tilladelsen til at holde fri mere end én dag gives af skolens ledelse.